Aktualności

Prof. Markolf Hanefeld – doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


12 maja odbyła się  uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Markolfowi Hanefeldowi.

Profesor Markolf Hanefeld ukończył Uniwersytet Medyczny w Dreźnie w 1959 roku. Dwa lata później pod kierunkiem prof. Hansa Hallera uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1974 r., na podstawie dorobku naukowego oraz pracy pt.: „Badania na temat interakcji pomiędzy metabolizmem lipidów a chorobami wątroby” otrzymał tytuł profesora.

Dorobek naukowy prof. Hanefelda obejmuje 12 monografii i ponad 400 oryginalnych artykułów w czasopismach, na temat medycyny wewnętrznej, diabetologii i endokrynologii.

Ten, światowej miary uczony, który skoncentrował swoje naukowe zainteresowania przede wszystkim wokół diabetologii i chorób związanych z zaburzeniami metabolizmu, od lat podtrzymuje bliskie więzi z nauką polską, a także z naszym Uniwersytetem.

Ścisła, wieloletnia i owocna współpraca z prof. Józefem Drzewoski, Kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uczelni,  dała podstawę rozpoczęcia prac związanych z nadaniem najwyższej godności akademickiej.

To również prof. Drzewoski był promotorem w przewodzie doktorskim o nadanie tytułu doktora honoris causa naszemu gościowi.

Recenzentami dorobku prof. Hanefelda byli: prof. dr. hab. n. med. Ida Kinalska, Kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr. hab. n. med. Władysław Grzeszczak – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab.  n. med. Marek Pawlikowski – endokrynolog, były Rektor Akademii Medycznej w Łodzi.

W laudacji, prof. Drzewoski mówił nie tylko o karierze naukowej, badaniach i odkryciach medycznych Laureata, ale i Jego zamiłowaniu do muzyki, sztuki, czy wspinaczki wysokogórskiej.

Po ceremonii przyjęcia gościa do społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Hanefeld wygłosił wykład pt. „The metabolic  syndrome and its association with fatty liver, diabetes and cardiovascular disease: the common soil”.  

Wydarzenie uświetnił występ naszego uczelnianego chóru, który dokonał doboru repertuaru muzycznego, specjalnie z myślą o Laureacie.

  • Opublikowano: 13 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP