Aktualności

Prof. Paweł Górski laureatem konkursu dla Liderów Zarządzania Uczelniami LUMEN 2015


Kapituła konkursu LUMEN 2015 uznała Uniwersytet Medyczny w Łodzi za jedną z sześciu najlepiej zarządzanych uczelni w Polsce. Na poniedziałkowej gali statuetkę w głównej kategorii konkursu – „Zarządzanie Uczelnią” odebrał Rektor, prof. Paweł Górski.

Kapituła doceniła wysiłki Rektora w zakresie konsolidacji szpitali klinicznych, uruchomienia nowoczesnego Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, wprowadzenia systemu zarządzania procesowego w uczelni oraz realizacji strategii umiędzynarodowienia.  Sam laureat, dziękując za wyróżnienie, podkreślał, że kluczem do sukcesu jest praca zespołowa.

W kategorii Zarządzanie Uczelnią przyznano sześć równorzędnych nagród, które trafiły do Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Jak podkreślał przewodniczący kapituły, prof. Michał Kleiber, wybór jednego laureata, z grona tak wybitnych postaci, okazał się niemożliwy.

Pierwszą edycję Konkursu Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 zorganizowały: Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz firma doradcza PCG Polska. W konkursie wyróżniane są osoby i zespoły, które w innowacyjny sposób zarządzają uczelniami. Do konkursu nadesłano 169 zgłoszeń z 65 uczelni: 50 publicznych i 15 niepublicznych. Konkurowały one w pięciu kategoriach: „Zarządzanie Uczelnią”, „Innowacyjność”, „Współpraca z otoczeniem”, „Infrastruktura”i „Umiędzynarodowienie”. Zwycięzców w każdej z kategorii wyłoniła kapituła złożona z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu.

  • Opublikowano: 24 listopada 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP