Aktualności

Prof. Przewratil przewodniczącym sekcji PTChD


Zarząd Główny Pol­skiego Towarzyst­wa Chirurgów Dziecię­cych powołał do życia pier­wszą w his­torii Sekcję ds Naczy­ni­aków i Mal­for­ma­cji Naczyniowych, która będzie koor­dynować prob­le­my edukacji i leczenia pac­jen­tów z tymi schorzeni­a­mi na tere­nie całego kra­ju.

Miło nam poin­for­mować, że 20 maja 2023 r. na zebra­niu założy­ciel­skim prof. Prze­mysław Przewratil został wybrany prze­wod­niczą­cym sekcji.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 23 maja 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP