Aktualności

Profesorowie Uniwersytetu w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nowej kadencji.


21 listopa­da Cen­tral­na Komis­ja do Spraw Stop­ni i Tytułów ogłosiła wyni­ki wyborów członków komisji na kadencję 2017 — 2020.

Wśród kandy­datów znaleźli się pro­fe­sorowie naszego Uni­w­er­syte­tu, z których prof. Elż­bi­eta Miki­ciuk — Olasik, prof. Adam Dzi­ki oraz prof. Andrzej Lewińs­ki zasiądą w Komisji nowej kadencji.

Wyni­ki wyborów

Grat­u­lu­je­my !

  • Opublikowano: 24 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP