Aktualności

Szpital WAM z nowym programem wykrywania RZS – chorzy w ciągu 2 tygodni trafią pod opiekę specjalisty reumatologa


Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) mylnie kojarzone jest z chorobą ludzi starszych, w rzeczywistości jednak nawet 1 na 100 osób w wieku produkcyjnym może na nie zachorować. Dzięki staraniom Kliniki Reumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM, powstało „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”, dotowane z funduszy UE. Ponad 2,5 tys. pacjentów z RZS otrzyma szybką diagnozę i wsparcie w leczeniu.

Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie programu profilaktycznego i wczesnej diagnostyki dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Chorzy z podejrzeniem RZS będą kierowani w ciągu dwóch tygodni z jednej z 60 współpracujących Poradni POZ do Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej przy Klinice Reumatologii (ul. Pieniny 30 w Łodzi), gdzie bez konieczności hospitalizacji, na podstawie szeregu badań wykonywanych przez specjalistę reumatologa zostanie postawione rozpoznanie, udzielone wsparcie emocjonalne i psychologiczne oraz włączone stosowne leczenie.

„Dzięki współpracy z Porozumieniem Łódzkim zrzeszającym lekarzy POZ, mamy nadzieję dotrzeć również do szerokiego grona kolegów, którzy stanowią pierwszą linię wykrywania RZS. Szacuje się, że tylko 30% pacjentów jest trafnie kierowanych do lekarza reumatologa. Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych lekarzy POZ powinno skutkować podwyższeniem tego wskaźnika do ok. 50%. Dlatego jednym z elementów naszej oferty edukacyjnej jest platforma edukacyjno-szkoleniowa, dostępna dla lekarzy, którzy chcą zwiększyć zakres swojej wiedzy o RZS” – mówi dr hab. n. med. Joanna Makowska.

Poza wspomnianymi rozwiązaniami program zakłada także organizację szkoleń i warsztatów mających na celu zwiększenie świadomości lekarzy nt. chorób reumatologicznych, ich wykrywania i leczenia.

Pierwsze takie szkolenie odbędzie się w dniach 09-10.12.2017 w Rzgowie, udział w nim weźmie ponad 120 lekarzy i pielęgniarek pracujących na co dzień w poradniach POZ. Jednym z Gości specjalnych spotkania będzie prof. nadzw. dr hab. n med. Brygida Kwiatkowska – Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii; Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów; Dyrektor ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

Trzecim filarem projektu „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej” jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie chorób zapalnych stawów – ten cel będzie realizowany poprzez cykl spotkań dedykowanych pacjentom, dotyczyć one będą doradztwa zawodowego, redukcji stresu, radzenia sobie z bólem przewlekłym oraz promocję wiedzy na temat podstawowych zapaleń stawów w formie kampanii edukacyjnej. Głównym partnerem tego zadania jest Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę.

Projekt realizowany będzie na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego. Szacuje się, iż w czasie trwania projektu przeszkolonych zostanie około 300 pracowników POZ, a przebadanych nawet 2600 osób z objawami zapalenia stawów.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 15 września 2017 r. Projekt „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej” nr POWR.05.01.00-00-0014/17 będzie realizowany w latach 2017-2020. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  • Opublikowano: 5 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP