Aktualności

  • Opublikowano: 19 marca 2018

PROGRAM ŚWIADOMEJ DONACJI – OFIARUJ SWOJE CIAŁO NAUCE


  1. Celem programu jest nieodpłatne pozyskiwanie i zabezpieczenie zwłok ludzkich do realizowanych badań naukowych oraz celów dydaktycznych wynikających z programu studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od dobrowolnych darczyńców.
  2. W dzisiejszych czasach wiedza medyczna dynamicznie rośnie i pozwala w znacznej mierze poprawiać jakość życia wszystkich obywateli poprzez skuteczną walkę ze zmianami chorobowymi w naszych organizmach. Stale rosnące oczekiwania naukowo-dydaktyczne od przyszłych lekarzy powodują, że potrzebne jest więcej materiału anatomicznego aby mogły być szczegółowo przedstawione zawiłości budowy trójwymiarowej ludzkiego ciała, które nie do końca mogą być odzwierciedlone w atlasach, programach komputerowych czy na plastikowych modelach anatomicznych.

Ofiarodawcy, którzy oddają swoje ciała dla nauki, przyczyniają się dla poprawienia zdrowia i lepszego życia przyszłych pokoleń, swoją pożytecznością sięgając daleko poza grób.

  1. Dobrowolni dobroczyńcy za życia przystępują do niniejszego programu podpisując Akt przekazania zwłok – potwierdzony notarialnie, przekazując lub przesyłając go do Sekretariatu Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej UM w Łodzi. Formularz Aktu przekazania zwłok można uzyskać w Sekretariacie Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej ul. Narutowicza 60, I piętro, a od 1 września 2018r. ul. Żeligowskiego 7/9, parter. Tam również można uzyskać informacje o szczegółach przekazania zwłok.
  2. Dziękujemy za rozważenie przekazanie własnego ciała jako ważnego daru dla nauk medycznych.

 

Z wyrazami szacunku,

Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
p.o. Kierownika Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii UM w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Topol

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!