Aktualności

Projekt “Peer Support”


Peer Sup­port jest pro­jek­tem stwor­zonym w IFM­SA-Poland, aby pomóc nowo przyję­tym stu­den­tom kierunku lekarskiego dobrze rozpocząć stu­dia. W ramach jego dzi­ałal­noś­ci odbędą się warsz­taty, prezen­tac­je i inne wydarzenia, które nie tylko poz­wolą zapoz­nać się ze specy­fiką nowego kierunku studiów, ale także poz­nać Łódź dobrze się przy tym baw­iąc. Co Odd­zi­ał Łódź IFM­SA-Poland zaplanował dla naszych nowych stu­den­tów w tym roku?

Warsz­taty Peer Sup­port (29 wrześ­nia, 10.00)
https://www.facebook.com/events/1144906182233410/

Gra miejs­ka “Poz­naj Łódź i UME­Dy­cznij się” (1 październi­ka, 13.00)
https://www.facebook.com/events/307049866326071/

Poza tym 3 październi­ka na spotka­ni­ach infor­ma­cyjnych Wydzi­ału Lekarskiego i Wojskowo-Lekarskiego będą roz­dawane wel­come­ba­gi pełne super niespodzianek dla pier­wsza­ków.

Zapisy na wydarzenia rusza­ją już 22 wrześ­nia (czwartek). Szczegóły na stronach wydarzeń, do których lin­ki podane są powyżej.

Nie prze­gap swo­jej i szan­sy zacznij te stu­dia z pow­erem.

 

  • Opublikowano: 20 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP