Aktualności

Projekt SCOPE już na finiszu


 

Europejski projekt SCOPE dobiega końca

EC Grant Agreement n. 634869 (SCOPE)

Od 2015 roku pod kierownictwem Profesora Tomasza Kostki w Klinice Geriatrii realizowany jest europejski projekt SCOPE Screening for Chronic Kidney Disease among Older People across Europe. Głównym jego celem jest ocena występowania przewlekłych chorób nerek (CKD) u osób ze środowisk domowych w wieku 75 lat lub więcej. W ramach tego obserwacyjnego, wieloośrodkowego, prospektywnego badania kohortowego w 7 europejskich krajach łącznie przebadano 2426, z tego w Polsce 354 osoby. Obecnie w Klinice Geriatrii prowadzona jest ostatnia trzecia tura badań. Tworzona jest także baza danych SCOPE, która będzie zawierać wyniki badań przesiewowych opartych na „całościowej ocenie geriatrycznej” (CGA) oraz analizy próbek biologicznych zebranych od pacjentów na początku badania i po dwóch latach. Projekt SCOPE potwierdzi wartość powszechnego stosowania istniejących programów badań przesiewowych i profilaktyki w dziedzinie CKD lub wskaże inny nowe markery warte zastosowania, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji przez decydentów.

W ramach projektu powstaje także cykl szkoleń dla studentów dotyczący zarówno zjawisk fizjologicznych zachodzących w nerkach wraz z wiekiem, jak i procedur diagnostycznych stosowanych w CKD.

Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie: http://www.scopeproject.eu/
Zachęcamy do zaprenumerowania naszego newlettera: http://www.scopeproject.eu/newsletter

Dotychczas opublikowane prace naukowe:

  1. Roller-Wirnsberger R., Zitta S., Herzog C., Dornan H., Lindner S., Rehatschek H., Hye F., Kolosovski L., Wirnsberger G., Corsonello A., Tap L., Kostka T, Guligowska A, at all;. Massive open online courses (MOOCs) for long-distance education in geriatric medicine across Europe. Eur Geriatr Med (2019), https://doi.org/10.1007/s41999-019-00252-7
  2. Corsonello A, Tap L, Roller-Wirnsberger R, Wirnsberger G, Zoccali C, Kostka T, Guligowska A, at all; Design and methodology of the screening for CKD among older patients across Europe (SCOPE) study: a multicenter cohort observational study. BMC Nephrol. 2018 Oct 11;19(1):260. doi: 10.1186/s12882-018-1030-2.
  3. Corsonello A, Roller-Wirnsberger R, Di Rosa M, Fabbietti P, Wirnsberger G, Kostka T, Guligowska A, at all;.Estimated glomerular filtration rate and functional status among older people: A systematic review. Eur J Intern Med. 2018 Oct;56:39-48. doi: 10.1016/j.ejim.2018.05.030. Epub 2018 Jun 21.

Ulotka: Flyer A5_educational toolkit_polish

 

Nasz zespół Kliniki Geriatrii + Kinga szefowa od kasy.

  • Opublikowano: 18 listopada 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!