Aktualności

Projekt w programie TEAM


ue

Od grudnia 2016 roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi realizuje projekt “Dual purinoreceptor – dependent approach to prevent thromboembolic events dependent on blood platelets and endothelium – approaches based on animal and cellular models” w Programie TEAM, będącym  Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; numer umowy TEAM/2016-1/8 z dnia 28.11.2016 r.

Tytuł projektu:
Dual purinoreceptor-dependent approach to prevent thromboembolic events dependent on blood platelets and endothelium – approaches based on animal and cellular models (Strategia dwutorowej, zależnej od  purynoreceptorów, modulacji aktywacji i reaktywności płytek krwi do ograniczania ryzyka zatorowości naczyń krwionośnych, zależnego od płytek krwi i śródbłonka naczyniowego  – badania z wykorzystaniem modeli komórkowych i zwierzęcych)

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Cezary Watała

Wartość projektu: 3 500 000 zł

Opis projektu:
Celem projektu jest stworzenie nowej koncepcji obejścia oporności na niektóre leki przeciwpłytkowe. Koncepcja ta ma polegać na działaniu na dwie różne grupy receptorów purynergicznych. Na początku realizacji projektu, w badaniach in vitro, zostaną wyłonione związki o największej aktywności biologicznej. Zostaną one  następnie poddane bardziej szczegółowej charakterystyce w kolejnych etapach zakończonych badaniami in vivo u zwierząt doświadcalnych. W projekcie będą wykorzystywane podstawowe techniki biologii molekularnej oraz zaawansowane badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych. Projekt jest realizowany w okresie od grudnia 2016 do listopada 2019 roku. W tym czasie, w projekcie zostanie nowozatrudnionych 7 naukowców. Część zadań będzie wykonywana we współpracy z badaczami z placówek zagranicznych. Młodzi naukowcy realizujący projekt będą mieli możliwość odbycia szkoleń, a także krótkich staży badawczych w instytucjach partnerów zagranicznych.

 

  • Opublikowano: 27 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP