Aktualności

Nowi oficerowie – absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


W sobotę 10 września we Wrocławiu, odbyła się promocja wojskowa – na pierwszy stopień oficerski – 58 absolwentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni wojskowych i cywilnych oraz delegacje uczelni zagranicznych.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi reprezentował Prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Machała – Pełnomocnik Rektora ds. Wojskowej Służby Zdrowia oraz Dziekan Wydziału Wojskowo -Lekarskiego – Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski.

Po zakończeniu uroczystej promocji nowo mianowani oficerowie złożyli  ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”. Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych i ukończenie Studium Oficerskiego z wyróżnieniem, Minister Obrony Narodowej uhonorował:

ppor. Dominika Adamkiewicza,
ppor. Rafała Skorupkę,
ppor. Łukasza Sochaczewskiego,
ppor. Marię Kurzawę
ppor. rez. Sylwestra Tomczyka.

Podporucznicy zostali także Uhonorowani pamiątkowymi pierścieniami WSOWL, przez Rektora – Komendanta WSOWL, a do grona wyróżnionych dołączyli:

ppor. Mateusz Felcenloben i ppor. Przemysław Kowalczyk.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości.

Naszym Oficerom serdecznie gratulujemy!  

  • Opublikowano: 14 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP