Aktualności

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej w Uniwersytecie Medycznym


28 czerwca br., Uniwersytet Medyczny w Łodzi gościł delegację przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ministerstwo reprezentowali:

– Podsekretarz Stanu, prof. dr hab. Wojciech FAŁKOWSKI,
– Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, płk dr  med. Stanisław ŻMUDA,
– Zastępca Dyrektora Departamentu, płk dr n. med. Stefan ANTOSIEWICZ.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli:

– Rektor – elekt, prof. Radzisław KORDEK,
– prof. Waldemar MACHAŁA (pełnomocnik rektora ds. wojskowej służby zdrowia w nowej kadencji),
– Dziekan Wydziału Wojskowo – Lekarskiego, prof. Jurek OLSZEWSKI,
a także  Kanclerz, dr Jacek GRABOWSKI.

W czasie spotkania omówiono kwestie związane z kształceniem studentów – podchorążych Wydziału Wojskowo-Lekarskiego oraz możliwości kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w odniesieniu do potrzeb wojskowej służby zdrowia.

Za realne (w roku akademickim 2017/2018) uznano zwiększenie naboru studentów na WWL do 90 osób.

Pilną potrzebą wojskowej służby zdrowia jest zwiększenie liczby specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgów, chirurgów urazowych, medycyny ratunkowej i medycyny zapobiegawczej. Specjalności te uznane zostały za priorytetowe w Siłach Zbrojnych RP – dla zabezpieczenia m.in. operacji wojskowych.

Rektor – elekt przedstawił także możliwości kształcenia podyplomowego w uniwersyteckich szpitalach klinicznych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi i szpitale kliniczne, będące w jego strukturze, są miejscem, w którym (zdaniem biorących udział w spotkaniu) mogliby się specjalizować absolwenci WWL. Dzięki temu zapewniona zostanie ciągłość kształcenia i zachowana jego jakość. Nabiera to znaczenia, jeżeli weźmie się pod uwagę współpracę
z Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego (WCKMed.). Uniwersytet Medyczny w Łodzi i WCKMed. stanowią bowiem miejsce, które można uznać za struktury I-III poziomu (WCKMed. – prowadzi bowiem szkolenia ratowników i pielęgniarek, UMed. z kolei kształci lekarzy – tak przed-, jak i podyplomowo).

Goście udali się również do kampusu przy pl. Hallera, a potem odwiedzili Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego.

  • Opublikowano: 29 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP