Aktualności

Przełom w terapii nowotworowej?


W najnowszym wydaniu „Rzeczypospolitej” w sekcji „Rzecz o Innowacjach” ukazał się artykuł na temat badań prowadzonych w Międzywydziałowej Katedrze Chemii i Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Projekt prowadzony pod kierownictwem Profesora Ireneusza Majsterka nosi tytuł: „Nowe możliwości zastosowania inhibitorów kinazy PERK w szlaku zależnym od czynnika eIF2alfa w terapii przeciwnowotworowej”.

https://cyfrowa.rp.pl/rzecz-o-innowacjach/35150-przelom-w-terapii-nowotworowej?fbclid=IwAR0xfyGmJGIBPt9_HUPxf897YdGFQHDwvl2nkEXLVkQsiGWi_HN_SckUrOA

  • Opublikowano: 2 sierpnia 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!