Aktualności

PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE JM REKTORA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI, PROF. RADZISŁAWA KORDKA – INAUGURACJA 2022/2023


Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

każda inauguracja roku inauguracyjnego jest świętem akademickiej wspólnoty. To czas nowych wyzwań, zobowiązań i deklaracji, w który wchodzimy pełni nadziei. Dla pracowników Uczelni to symboliczny moment rozpoczęcia kolejnego roku rozwoju, czasu przekazywania wiedzy, inspirowania młodych do jej zdobywania. Dla studentów pierwszego roku to początek zupełnie nowego rozdziału w życiu, czas intensywnej nauki i pracy w dotąd nieznanych realiach.

Niestety, miniony rok akademicki, choć dostarczał nam wielu powodów do zadowolenia, skłaniał również do zadumy i refleksji. Najmocniej odczuwaliśmy to, żegnając kolejnych wybitnych i zasłużonych członków uniwersyteckiej społeczności. Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu wymienię Koleżanki i Kolegów, których nie ma już dziś z nami. Proszę o powstanie i uczczenie pamięci o Nich minutą ciszy.

prof. dr hab. n. med. Hanna Dziatkowiak

prof. dr hab. Barbara Kostka
prof. dr hab. Alicja Kurnatowska

płk. prof. dr. hab. n. med. Andrzej Denys

prof. dr hab. med. Józef Kędziora
prof. dr hab. Przedzisław Polakowski

prof. dr hab. n. med. Wojciech Split
prof. dr hab. n. med. Marek Zawirski

dr hab. Tomasz Stetkiewicz

dr Irena Żukowska

dr Maciej Gątkiewicz

dr Franciszek Ozga

dr Marek Zięba
mgr Bogumiła Wiktorowska

Jolanta Adamek

Proszę spocząć.

Szanowni Państwo,

w tym roku nasza Uczenia obchodzi jubileusz. 20 lat temu – 27 lipca, powołano do istnienia Uniwersytet Medyczny w Łodzi, łącząc cywilną Akademię Medyczną i Wojskową Akademię Medyczną. W ten sposób utworzono największą w Polsce szkołę wyższą, kształcącą kadry medyczne zarówno dla potrzeb społeczeństwa, jak i armii.

Przygotowania do połączenia uczelni trwały od 2000 roku. W grudniu tamtego roku powołano Międzyuczelniany Zespół do spraw Integracji, w którym obok przedstawicieli Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej uczestniczyły także władze Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwotnie planowano bowiem utworzenie Wydziału Nauk o Zdrowiu Człowieka
w strukturach Uniwersytetu Łódzkiego – to do niego miały zostać włączone obie uczelnie. Projekt jednak nie został zrealizowany.
8 kwietnia 2002 roku, ówczesny Minister Zdrowia Mariusz Łapiński oraz Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński podpisali list intencyjny w sprawie połączenia Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej i powołania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W uroczystości wziął udział Prezes Rady Ministrów Leszek Miller oraz Rektorzy obu uczelni prof. dr hab. med. Henryk Stępień oraz płk prof. dr hab. med. Krzysztof Zeman. Jak napisano w powyższym liście celem integracji uczelni było „lepsze wykorzystanie potencjału naukowego, dydaktycznego i klinicznego oraz podwyższenie jakości kształcenia przed i podyplomowego, podniesienie poziomu działalności naukowo-dydaktycznej oraz wysoko specjalistycznej opieki zdrowotnej na rzecz miasta Łodzi, województwa łódzkiego i ościennych województw regionu centralnego”. I tak,
1 października 2002 roku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął swą działalność.

Przez tych 20 lat działo się różnie, wzlotów i upadków było sporo, ale trudno zaprzeczyć, że staliśmy się jedną z największych polskich wyższych szkół medycznych, której notowania stoją wysoko i cały czas zwyżkują. Znajdujemy się dziś w zupełnie innym miejscu i z pewnością nie jest to „stacja końcowa naszej podróży”.

Obecną pozycję Uczelni zawdzięczamy wszystkim Państwu – od lat służycie swoją pracą i zaangażowaniem naszemu Uniwersytetowi. Poprzez zbudowanie trwałej wartości, która bazuje na rzetelnej aktywności akademickiej udało się osiągnąć tak wiele. Z pokorą jednak patrzę
w przyszłość, realnie oceniając jak wiele jeszcze przed nami.

Dzisiejsza nauka nie zna granic, a funkcjonowanie w światowym obiegu naukowym wymaga ścisłej z nim współpracy. Poprzez działania podejmowane we wszystkich obszarach funkcjonowania Uniwersytetu staramy się zadbać o to, by w zmieniających się realiach konsekwentnie realizować misję Uczelni, łącząc starania o najwyższy poziom badań naukowych, z ich upowszechnianiem i troską o właściwą formację naszych wychowanków. Myśląc o podnoszeniu jakość stawiamy na rozwój infrastruktury i innowacje. Współpracując z instututami naukowymi
i przedsiębiorstwami w kraju i na świecie, staramy się pozyskiwać kooperantów, uczestniczyć w programach badawczych, edukacyjnych
i wdrożeniowych, wspierających współpracę między sektorem naukowo
– badawczym, edukacyjnym a gospodarką. Dzięki nowoczesnemu kształceniu nasi studenci i doktranci otrzymują jeszcze lepsze przygotowanie do pracy zawodowej oraz nabywają umiejętności niezbędnych do zaangażowania społecznego. Nie zapomninamy również
o rozwoju kontaktów z ośrodkami akademickimi
w Europie i na świecie oraz o umiędzynarodowieniu Uniwersytetu.

Wszystko to cieszy, ale i determinuje do nieustannej pracy. Jednak innej drogi nie ma. Dziś tylko taki Uniwersytet ma szansę odegrać ważną rolę społeczną, jako miejsce wolnej, ale prowadzonej w sposób argumentatywny dyskusji. My, taką właśnie Uczelnią być chcemy.

Uniwersytet to jednak przede wszystkim studenci. A naszą misją jest kształcić, ale i kształtować ich postawy. Bo przecież idea uniwersytetu wyrosła z pragnienia poszukiwania prawdy – o  człowieku i o świecie,
a prawda to wartość definiująca uniwersytet, pozwalająca odróżnić go od innych instytucji. Spoczywa na nas ogromna opowiedzialność za to, by postawa i wrażliwość młodego człowieka, rozbudzona w nim ciekawości świata służyła właśnie prawdzie. To ona jest najważniejszym celem Uniwersytetu, a my nie możemy dopuśćmy do tego, by akademicka wolność myśli i słowa odeszła w cień.

Drodzy Studenci pierwszego roku,

stawiacie dziś samodzielne kroki w dorosłość. Nie obawiajcie się przejąć pełnej odpowiedzialności za siebie. Dzielnie się z tym zmierzcie. Wybraliście dobrą drogę, ku solidnej przyszłość. By osiągnąć sukces, trzeba dać z siebie wszystko. Postarajcie się zrobić to przede wszystkim dla siebie, ale także dla Waszych bliskich, rodziców, opiekunów, którzy w Was wierzą, pokładają w Was nadzieje i którzy zawsze byli obok. Wraz z nami będziecie od dziś tworzyć historię kolejnych lat naszej Alma Mater. Taka jest logika upływającego czasu – w Was przyszłość.

Dziś gratuluję Wam sukcesu rekrutacyjnego. Pokonaliście niemałą konkurencję – jesteście najlepszymi z najlepszych. Ale niech Was to nie zwiedzie i nie pozwoli „spocząć na laurach”. Przez najbliższych kilka lat – w zależności od obranego kierunku – tu będzie Wasz drugi dom.
A w zasadzie może nawet pierwszy, biorąc pod uwagę ogrom zadań i pracy, z jakim zetkniecie się już niebawem. Zachęcam abyście czerpali wiedzę garściami. Warto.

Nie dajcie się też do końca zwariować. Wasz wiek ma swoje prawa. Jest czas na pracę i na odpoczynek. Trzeba umieć tylko zachować równowagę
i rozwagę w gradacji priorytetów.

Niech zawsze towarzyszy Wam pasja, bo jeśli uda się połączyć jej obecność z tym co chcecie robić w życiu – będziecie szczęśliwi. Pamiętajcie o wolności, odwadze, mądrości, tolerancji, otwartości na drugiego człowieka. W zawodzie, do którego mamy zadanie Was przygotować – to on jest najważniejszy. Sprawcie, by Wasze życie było wyjątkowe – czerpiąc z tego co Wam dziś dane, pozostańcie wierni swoim marzeniom. To da się połączyć.

Dear Students, Ladies and Gentlemen,

we are celebrating today the beginning of the new academic year. It is an opportunity to resume our achievements and to present our plans. Our University has been developing very intensive. I can confirm that the authorities of our university focus their attention on a very high level of teaching.

I would like to welcome cordially all English speaking students, specially freshmen, who in few minutes will be officially admitted to our University. We are very happy that you came from 65 countries all over the world to Lodz to complete your education. I am sure you will find at our university a perfect conditions for your personal development.

You create a very important part of our community. We hope that you will not only learn something about Poland, our history and current development but also you will teach us about your traditions, culture and customs. I wish all of you a very successful academic year.

Szanowni Państwo,

w nowy rok akademicki wkraczamy z planami i nadziejami. Wszystkim Państwu życzę, aby codzienna praca przynosiła satysfakcję i motywację do podejmowania kolejnych inicjatyw. Niech inaugurowany rok akademicki przebiega w spokojnej atmosferze, mimo, że ta zewnętrzna jest wyjątkowo trudna i nie napawa optymizmem. Kryzys gospodarczy – największy od ponad 30 lat – niestety odczujemy wszyscy.

Dlatego przede wszystkim życzę dziś Państwu byśmy mogli żyć, kształcić się i pracować w bezpiecznych warunkach. Niech nie brakuje nam zapału i wytrwałości w dążeniu do celu oraz wiary we własne możliwości.

Nie bójmy się stawić czoła przeciwnościom i odważnie kroczyć przed siebie, bo jak pisał Goethe „Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię”.

Odważnych marzeń, które dodadzą nam skrzydeł!

  • Opublikowano: 30 września 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP