Aktualności

Przerwa w dostępie do niektórych systemów informatycznych oraz internetu


W związku z planowanym wyłącze­niem prą­du na pl. Hallera w dniu 12-05-2018 infor­mu­je­my, że w godz­i­nach  9:00 – 12:00 mogą wys­tąpić prz­er­wy w dostępie do niek­tórych sys­temów infor­maty­cznych oraz inter­ne­tu.
Za utrud­nienia przeprasza­my.

 

  • Opublikowano: 10 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP