Aktualności

Publikacja naukowców z UM w Łodzi w Science Translational Medicine!


W marcowym numerze czasopisma „Science Translational Medicine” ukazała się praca obrazująca zastosowanie mikroRNA jako wskaźników narażenia na promieniowanie jonizujące. Autorami publikacji w tym niezwykle prestiżowym czasopiśmie (Impact Factor 16.264 – drugie miejsce na liście czasopism w kategorii Research and Experimental Medicine) są dr Wojciech Fendler oraz Beata Małachowska – doktorantka stacjonarnego studium doktoranckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Badanie zostało przeprowadzone w partnerstwie z zespołem profesora Dipanjana Chowdhury z Dana Farber Cancer Institute w Bostonie oraz dr Vijaya Singha z Armed Forces Radiation Research Institute w Bethesdzie. W cytowanej pracy naukowcy wykazują konserwowane ewolucyjnie mechanizmy regulacji mikroRNA w zależności od napromienienia całego ciała wysoką, potencjalnie śmiertelną dawką promieniowania jonizującego.

Wytworzone narzędzie, po kalibracji modelu statystycznego dla ludzi pozwoli na szybką diagnostykę w wypadkach radiacyjnych lub w przypadku zdarzeń masowych narażających populację na wysokie dawki promieniowania. Praca jest kontynuacją zawiązanej w roku 2014 współpracy z ośrodkiem Amerykańskim i nowym obszarem badań otwartym przez zespół dr Fendlera z Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej.

Więcej o wynikach badań na stronie Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej.

  • Opublikowano: 3 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP