Aktualności

Raport samooceny Alliance4Life w obszarze badania i innowacje


Członkowie konsorcjum rozpoczęli transformację. Postępy są już widoczne.

Konsorcjum Alliance4Life (www.alliance4life.ceitech.cz) opublikowało wyniki nowego, kompleksowego studium samooceny swoich członków w obszarze badania i innowacje. W raporcie wyraźnie widać postęp we wdrażaniu strategii zarządzania badaniami w większości instytucji członkowskich. Dokument zawiera porównanie danych zebranych w latach 2015-2017 z nowymi wynikami analizy porównawczej zebranymi trzy lata później, w latach 2018-2020, podczas trwającego projektu A4L_ACTIONS finansowanego z Horyzont 2020[i]. Wyniki raportu są obiecujące i wskazują na widoczny progres w tych instytucjach, które rozpoczęły transformację i konsekwentnie realizują przyjętą strategię rozwoju.

Opracowanie raportu samooceny koordynowała prof. Silvia Pastorekova, dyrektor Centrum Biomedycznego Słowackiej Akademii Nauk. Dokument może służyć jako inspiracja dla wszystkich instytutów i uczelni wyższych w krajach EU-13, które dążą do poprawy zarządzania rozwojem instytucjonalnym i kulturą badawczą.

Nie tylko infrastruktura

Nawet największe inwestycje w infrastrukturę naukową nie są w stanie wypełnić luki w zakresie badań i innowacji w Europie. Do tego niezbędne jest odpowiednie wsparcie finansowe uzupełnione działaniami w zakresie strategii badań i innowacji na poziomie instytucjonalnym i krajowym. Członkowie Alliance4Life wyrażają przekonanie, że poprawa zarządzania i wdrażanie praktyk menedżerskich, jak również przekształcenie kultury instytucjonalnej zwiększy efektywność i podniesie zwrot z takich inwestycji. Opublikowany niedawno raport samooceny stanowi dowód na to, że członkowie Alliance4Life są na właściwej drodze do pożądanej transformacji.

Jak powstawał raport?

Proces samooceny był kompleksowy i obejmował kilka aspektów działalności badawczej. Raport zawiera analizę SWOT, uwzględniającą warunki wewnętrzne i zewnętrzne, ale bada również kulturę organizacyjną w instytucjach, ich praktyki zarządzania, zasoby, jak również wskaźniki uwzględniane w kontekście ilościowej analizy porównawczej. Po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej analiza objęła również aspekt dotyczący postrzegania wewnętrznej kultury organizacyjnej, inspirowany ankietą Wellcome[ii] dotyczącą kultury badawczej (w latach 2019 i 2020).

Wyniki raportu wyraźnie pokazują, że partnerzy osiągający największe sukcesy badawcze działają w środowisku sprawnie funkcjonujących ekosystemów krajowych, skutecznie i konsekwentnie wdrażają strategie i praktyki zarządzania instytucjami oraz posiadają wysoko rozwiniętą wewnętrzną kulturę  badawczą i organizacyjną.

Analiza wykazała, że partnerzy A4L_ACTIONS są nie tylko świadomi wyzwań związanych z budowaniem ekosystemu instytucjonalnego wspierającego prowadzenie badań, ale również gotowi do zmian. Pomimo obiektywnych barier i zagrożeń, wszystkie instytucje A4L_ACTIONS mogą pochwalić się bardzo dobrymi osiągnięciami badawczymi, które odzwierciedlają ich dotychczasowe wysiłki i dalszą potrzebę rozwoju. Jest to szczególnie widoczne, gdy porówna się wyniki uzyskane w latach 2018-2020 z wynikami uzyskanymi w poprzednim okresie, tj. w latach 2015-2017.

Ewaluacja kluczem do sukcesu

Jednym z kluczowych celów Alliance4Life jest wprowadzenie międzynarodowej ewaluacji naukowej jako narzędzia zarządzania strategicznego w instytucjach badawczych i uczelniach wyższych z obszaru zdrowia w Europie Środkowej i Wschodniej. Dlatego też raport samooceny zostanie uzupełniony o ocenę partnerską, która zostanie przeprowadzona jesienią 2022 r. w kilku instytucjach członkowskich Alliance4Life. Alliance4Life chcąc uwiarygodnić swoje zaangażowanie i pozycję lidera w promowaniu pozytywnej zmiany, przyłączył się również do inicjatywy reformy systemu ewaluacji badań naukowych w UE, zwanej „koalicją chętnych”.

Pełny raport dostępny jest w poniższym linku. Zachęcamy do jego lektury:

https://alliance4life.ceitec.cz/download/650?lang=en


[i] Alliance4Life to oddolna inicjatywa dwunastu wiodących instytucji z dziedziny nauk przyrodniczych z jedenastu krajów UE-13, której celem jest zniwelowanie różnic w europejskich badaniach i innowacjach w dziedzinie zdrowia. Członkowie konsorcjum to instytucje badawcze, które dysponują potencjałem niezbędnym do stymulowania zmian instytucjonalnych. Instytucje członkowskie połączyły siły w celu wymiany dobrych praktyk w 2017 r. i z powodzeniem wdrożyły swoje pierwsze wspólne działania w ramach programu projektu finansowanego z Europejskiego Programu Ramowego Horyzont 2020 w latach 2018-2019. Obecnie konsorcjum Alliance4Life realizuje swój drugi projekt finansowany również z EPR, który koncentruje się na podnoszeniu pozycji instytucji partnerskich w celu przyciągnięcia i zatrzymania międzynarodowych talentów oraz zapewnienia odpowiednich ramowych warunków operacyjnych, w tym lepszego zarządzania badaniami.

[ii] Wellcome jest niezależną politycznie i finansowo globalną fundacją charytatywną, finansowaną z portfela inwestycyjnego o wartości 38,2 miliarda funtów. Misją Wellcome jest finansowanie grantów, kampanii społecznych oraz współpracy w celu znalezienia rozwiązań dla pilnych wyzwań zdrowotnych. Dodatkowe informacje https://wellcome.org/who-we-are

  • Opublikowano: 15 czerwca 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP