Aktualności

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego


Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się 12 lutego 2018 i trwać będzie do 27 lutego 2018 r.

Do zalogowania się na wybrane zajęcia student podaje swój login ( np. jan.kowalski@stud.umed.lodz.pl ), a następnie hasło domenowe ( to samo hasło, które używane jest do poczty i Wirtualnej Uczelni ).

Po zalogowaniu student zgłasza się na wybrane przez siebie zajęcia.

Rejestracją nie są objęci studenci kierunku:

  • I rok Wojskowo Lekarski (gr. 1-7).
    Studenci przychodzą na zajęcia pływania zgodnie z planem: Grupa  4 – pn. 17.00, Grupa 3 – pn. 15.30 , Grupa 1,2 – pn.14.00, Grupa 5,6 – śr. 12.30, Grupa 7 – śr. 14.00
  • I , II, III rok Ratownictwa Medycznego:
    zajęcia odbywają się na basenie zgodnie z planem dla poszczególnych grup podanym przez Dziekanat.
  • I rok Fizjoterapii uczęszcza na zajęcia z pływania we wtorki o 7.30, 9.00, 10.30, 12.15, 13.45, 15.15 oraz w środy o 13.45 (obowiązują zapisy na wybrane godziny/dni).

Studenci innych kierunków, którzy zapiszą się na zajęcia zaplanowane dla Fizjoterapii,  Ratownictwa Medycznego, WL (grup 1-7) będą usuwani z tych grup. Zapisy na zajęcia odbywają się tylko drogą elektroniczną – zgodnie z modułami.

Studenci, którzy nie  są objęci obowiązkowym wychowaniem fizycznym nie mogą zapisywać się na zajęcia.

Zajęcia nordic walking będą odbywały się w soboty (przez 7 tygodni).

Osoby zapisane do grup 1 i 2  (mgr Kolasińskiej i mgr Kulickiej) zawsze będą miały zajęcia w Parku 3 Maja – ul Małachowskiego. Zbieramy się na parkingu przy hali sportowej. Studenci zapisani do grup – 3 i 4 (mgr Kolendo i mgr Młynarczyk) zajęcia będą mieli w parku na Zdrowiu – zbiórka przy wejściu do ZOO.

Pierwsze zajęcia w terenie odbędą się 24.02 o godzinie 8.30 w ww. miejscach.

Informacje o kolejnych terminach zajęć będą podawane na stronie Studium WFiS.

Link do zapisów:
https://wfzapisy.umed.pl/

  • Opublikowano: 24 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP