Aktualności

Rekonstrukcje ubytków części twarzowych czaszki techniką mikrozespoleń naczyń i nerwów


W ubiegłym roku akademickim Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej rozpoczęła regularne leczenie rekonstrukcyjne ubytków części twarzowej czaszki z zastosowaniem techniki mikrozespoleń naczyń i nerwów. Pierwszy zabieg przeprowadzono 19 października 2018 r., a do dziś wykonano już 20 takich rekonstrukcji.

Jest to najbardziej zaawansowana technika rekonstrukcyjna, która dzięki zaangażowaniu personelu Kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM trafiła do rutynowych metod leczenia w naszym regionie.

Unaczynione własnopochodne rekonstrukcje części ciała po usunięciu nowotworów są standardem w krajach rozwiniętych. Upowszechniły się ok. 20 lat temu. Są jednak wymagające pod względem sprzętowym, narzędzi, umiejętności zespołów chirurgicznych oraz możliwości płatnika.

Niewątpliwie odtworzenie tkanek twarzy i szyi dzięki technikom rekonstrukcji mikronaczyniowych daje szansę przywrócenia funkcji jedzenia, picia, mowy oraz oznacza dla pacjenta powrót do normalnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie.

Dotychczas w Łodzi wykonaliśmy 11 rekonstrukcji żuchwy wolnym przeszczepem ze strzałki oraz 9 rekonstrukcji różnych ubytków tkanek miękkich twarzy i szyi wolnym płatem przednio-bocznym uda.

Jesteśmy bardzo dumni z wyników leczenia naszych pacjentów.

  • Opublikowano: 19 listopada 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!