Aktualności

Rekrutacja dla absolwentów


Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprasza absolwentów studiów magisterskich kierunków: diagnostyki laboratoryjnej, biologii, biotechnologii do wzięcia udziału w rekrutacji na następujące stanowiska:

  1. Diagnosta laboratoryjny w laboratorium OncoLab im. WOŚP UM w Łodzi – zatrudnienie w ramach pełnego etatu do molekularnych oznaczeń laboratoryjnych minimalnej choroby resztkowej (MRD) w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) u dzieci
  2. Technik laboratoryjny w Pracowni Immunopatologii i Genetyki – zatrudnienie
    w ramach pełnego etatu w projekcie NCBiR Strategmed do pracy w diagnostyce molekularnej zaburzeń genetycznych w dziecięcej ALL oraz do pracy w hodowli komórkowej na okres 3 lat
  3. Technik laboratoryjny w Pracowni Immunopatologii i Genetyki z możliwością realizacji doktoratu – zatrudnienie w ramach połowy etatu do molekularnych oznaczeń zaburzeń liczby kopii genów metodą SNP array w komórkach nowotworowych ALL
    w ramach projektu finansowanego przez Fundację Polpharmy na okres 2 lat

Laboratorium OncoLab im. WOŚP oraz Pracownia Immunopatologii i Genetyki działają w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii UM w Łodzi. Są jednostkami prowadzącymi badania diagnostyczne oraz naukowe w chorobach nowotworowych, hematologicznych oraz wrodzonych zaburzeniach odporności u dzieci. W trakcie realizacji zadań badawczych i diagnostycznych oprócz klasycznych metod biologii molekularnej wykorzystywane są również metody sekwencjonowania całogenomowego oraz kariotypowania molekularnego. Umożliwiamy pracę w przyjaznym, kreatywnym zespole, z możliwością praktycznego rozwoju kompetencji zawodowych oraz pogłębienia wiedzy teoretycznej poprzez udział w kursach, konferencjach i szkoleniach.

W przypadku zainteresowania udziałem w rekrutacji, prosimy o nadsyłanie cv oraz listu motywacyjnego do dnia 30 czerwca 2017 roku na adres:  agnieszka.abel-slawska@umed.lodz.pl

W nadsyłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”

W razie ewentualnych pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy  dr med. Agata Pastorczak agata.pastorczak@umed.lodz.pl.

  • Opublikowano: 30 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP