Aktualności

Rekrutacja na studia II stopnia – Elektroradiologia


Trwa rekrutacja na studia II stopnia – Elektroradiologię na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego. Są one przewidziane dla absolwentów tego kierunku.

Program został skonstruowany w ten sposób, aby zapewnić integrację wiedzy technicznej i umiejętności praktycznych z wiedzą medyczną.

Po tych studiach będziesz mógł:

  • koordynować pracę zespołu techników oraz inicjować dalszy rozwój zawodowy
  • pełnić rolę asystenta radiologa poprzez optymalizację procedur diagnostyki obrazowej
  • nadzorować stan urządzeń używanych do diagnostyki obrazowej oraz konfigurować specyfikacje techniczne sprzętu medycznego w postępowaniach przetargowych.

Studia trwają łącznie cztery semestry, z czego ponad 500 godzin to zajęcia praktyczne.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

  • umed.lodz.pl
  • com/rekrutacjaumedlodz/
  • com/umed_oczamistudenta
  • Opublikowano: 26 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP