Aktualności

Rekrutacja na stacjonarne studium doktoranckie


Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry Nauk Biomedycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprasza absolwentów studiów magisterskich kierunków: biologii, biotechnologii, mikrobiologii, farmacji, dietetyki, chemii, analityki medycznej, zdrowia publicznego, lekarskiego i kierunków pokrewnych do wzięcia udziału w rekrutacji na stacjonarne studium doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 (dysponujemy pięcioma miejscami dla doktorantów).

Proponowany zakres tematyki badawczej doktoratów:

  1. Molekularne podłoże chorób zakrzepowo-zatorowych i nowotworowych, w tym:
    oddziaływanie płytek krwi z komórkami śródbłonka, funkcjonowanie komórek śródbłonka (właściwości pro- i antykoagulacyjne), reaktywność płytek krwi (ocena reaktywności, poszukiwanie inhibitorów płytek krwi), udział krwinek białych w procesie hemostazy, procesy zapalne, białka układu krzepnięcia, czynniki ryzyka tych chorób związane z układem krzepnięcia, modulacja farmakologiczna
  2. Biostatystyka
  3. Rola związków pochodzenia naturalnego w kształtowaniu reaktywności płytek krwi i funkcji śródbłonka naczyniowego, badanie mechanizmów molekularnych tych oddziaływań
  4. Ocena wybranych markerów stanu zapalnego w kontekście stosowanej diety
  5. Wpływ diety na wybrane parametry hemostazy
  6. Farmakologiczna modulacja aktywności komórek nerwowych i astrocytów oraz ich interakcji z płytkami krwi
  7. Związki homeostazy hormonalnej z czynnością płytek krwi

W przypadku zainteresowania udziałem w rekrutacji, prosimy o nadsyłanie cv oraz listu motywacyjnego do dnia 17 kwietnia 2017 roku na adres: beata.babska@umed.lodz.pl

Termin składania kompletu dokumentów w Uczelni upływa 28 kwietnia 2017 roku, termin rozpoczęcia studiów doktoranckich to 1 października 2017 roku. Szczegóły naboru znajdują się na stronie Studium Doktoranckiego UMED w Łodzi (http://doktoranckie.umed.pl). Osoby, które w aktualnym roku akademickim finalizują obronę pracy magisterskiej mogą przystąpić do rekrutacji pod warunkiem złożenia zaświadczenia z dziekanatu macierzystej uczelni zawierającego średnią ocen, oraz zobowiązani są do złożenia w UMED potwierdzenia uzyskania stopnia magistra do dnia 15 września 2017.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”

W razie ewentualnych pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:
dr hab. Marcin Różalski marcin.rozalski@umed.lodz.pl, 504836536

  • Opublikowano: 31 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP