Aktualności

REKRUTACJA W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ KSZTAŁCENIA SPECJALIZACYJNEGO LEKARZY, W DZIEDZINACH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB EPIDEMIOLOGICZNO-DEMOGRAFICZNYCH KRAJU, Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK SYMULACJI ENDOSKOPOWYCH


W związku z realizacją projektu Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.3 PO WER) informujemy o rozpoczęciu rekrutacji Instruktorów(-ek) zabiegów endoskopowych w zakresie bronchofiberoskopii do Zespołu Instruktorów(-ek) Zabiegów Endoskopowych.

Instruktor(ka) zabiegów endoskopowych powinien(-na) spełniać następujące wymagania:

  • czynny zawodowo lekarz będący równocześnie nauczycielem akademickim i pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • specjalizacja w dziedzinie medycyny wykorzystującej zabiegi endoskopowe,
  • co najmniej 4 lata doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć na kursach specjalizacyjnych lub doskonalących dla lekarzy,
  • wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem, który zostanie wskazany jako termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych/składania ofert, co najmniej 200 badań/zabiegów/procedur w co najmniej jednej technice endoskopowej spośród następujących: bronchoskopia, laparoskopia ginekologiczna, histeroskopia,
  • co najmniej 2 lata doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć z praktycznym wykorzystaniem symulacji medycznych.

Wyboru Instruktorów(-ek) dokona wewnętrzna komisja rekrutacyjna na podstawie przesłanych przez kandydatów(-ki) formularzy zgłoszeniowych oraz CV.

Uprawnieni do udziału w rekrutacji są jedynie pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego, CV oraz pozostałych wymaganych dokumentów do 2.09.2022 r. do godziny 16:00 (decyduje data wpływu) na adres:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju
Muszyńskiego 2, pok. 3.24
90-151 Łódź
Z dopiskiem „POWER 2”

W przypadku pytań związanych z procesem rekrutacji prosimy o kontakt:

Do pobrania:

  • Opublikowano: 23 sierpnia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP