Aktualności

REPETYTORIUM Z EKG… I NIE TYLKO


Szanowni Państ­wo,

serdecznie zaprasza­my na kon­fer­encję EKG I STYMULATOR. O powodach, dla których warto zare­je­strować się na nasze wyjątkowe warsz­taty opowia­da Prof. Andrzej Lubińs­ki, dr Agniesz­ka Dęb­s­ka-Kozłows­ka i dr Marcin Książczyk.

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z zaprosze­niem video 🙂

EKG I STYMULATOR to m.in :

❤ warsz­taty ekg

❤ warsz­taty holterowskie

❤ warsz­taty echokar­dio­graficzne

❤ warsz­taty pro­gramowa­nia urządzeń wszczepi­al­nych

❤ dużo ciekawych wykładów i wielkie nazwiska pol­skiej kar­di­ologii

 

www.ekg.kardiolodz.pl

Do zobaczenia na kon­fer­encji!

 

  • Opublikowano: 16 sierpnia 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP