Aktualności

Reportaż z otwarcia Strefy Wiedzy i Innowacji


Zaprasza­my do obe­jrzenia fil­mowego repor­tażu z otwar­cia Stre­fy Wiedzy i Innowacji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

 

  • Opublikowano: 17 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP