Aktualności

Rozpoczęcie roku akademickiego na studiach doktoranckich


W dniu 31 października 2017 roku odbyło się rozpoczęcie roku akademickiego na studiach doktoranckich.

W uroczystości udział wzięli:
Prorektor ds Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak
Kierownik Studium Doktoranckiego – prof dr hab. n. med. Anna Woźniacka
Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. n. farm. – Anna Kilanowicz-Sapota
Prodziekan Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego – prof. dr hab. n. med. Andrzej K. Bednarek
prof. dr hab. n. med. Monika Orłowska-Majdak
dr n. med. Marcin Różalski
prof. dr hab. n. prawnych Rafał Kubiak
dr n. med. Andrzej Kozdraj
dr n. hum. Anna Alichniewicz
dr n. farm. Marcin Możdżan
Przewodniczacy Samorzadu Doktorantow – lek. med. Łukasz Kroc i Zastępca Przewodniczącego Samorządu Doktorantow – mgr Łukasz Śledziński.

W trakcie ceremonii przedstawiony został program studiów doktoranckich, omówione możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych i laboratoryjnych Uczelni oraz zasady ubiegania się o granty naukowe.

Wskazano także na potrzebę pisania publikacji naukowych, które staną się podstawą do przyznawania środków finansowych w postaci stypendiów doktoranckich, zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych i stypendiów dla najlepszych doktorantów.

  • Opublikowano: 31 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP