Aktualności

Rekrutacja do Szkoły Letniej Skills4Adherence 2019


Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Letniej Skills4Adherence 2019, która odbywać się będzie w Pawii, we Włoszech, w dniach 9-13 września 2019. Celem Szkoły jest podniesienie umiejętności pracowników medycznych w zakresie zarządzania przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych i politerapią wśród osób starszych.

Uczestnicy Szkoły Letniej Skills4Adherence 2019 wezmą udział w intensywnym programie szkolenia, obejmującym zarówno zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych, w ramach 40-godzinnego programu szkoleniowego opracowanego i udostępnionego przez wiodących europejskich ekspertów w tej dziedzinie, zgrupowanych w ramach Projektu skills4Adherence: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet w Porto, oraz ICS Maugeri. Ukończenie Szkoły Letniej będzie potwierdzone stosownym certyfikatem.

Dla studentów i pracowników UMED organizatorzy przewidzieli łącznie 10 miejsc, wraz z pokryciem kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Dwuetapowa rekrutacja wyłoni ostateczną listę uczestników. Szczegóły i formularz rejestracji znajdują się na http://www.zmr.lodz.pl/index.php/projekt-skills4adherence/

 

  • Opublikowano: 3 czerwca 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!