Aktualności

Samorząd Doktorantów najlepszy w siatkówce halowej


Miło nam poin­for­mować, że druży­na Rady Samorzą­du Dok­toran­tów UM w Łodzi zajęła I miejsce w IV Mis­tr­zost­wach Dok­toran­tów i Dok­toran­tek w siatków­ce halowej, które odbyły się 5 listopa­da we Wrocław­iu.

Drużynie serdecznie grat­u­lu­je­my!

14938148_619747098207619_7665458121458772571_n

  • Opublikowano: 8 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP