Aktualności

  • Opublikowano: 2 października 2018

Seminarium naukowo-praktycze Lean Higher Education


W dniach 27-28 września 2018 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi był gospodarzem seminarium naukowo-praktyczego Lean Higher Education pt. Blaski i cienie wdrażania podejścia procesowego w szkołach wyższych. Było to już czwarte z serii spotkań poświęconych restrukturyzacji procesowej z wykorzystaniem koncepcji procesowych, w tym Lean Management, adresowane do pracowników szkół wyższych. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjął wiceprezes dr Adam Niedzielski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Spotkanie otworzył Jacek Grabowski, Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który w swym wystąpieniu podkreślił, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stawia nowe wyzwania w zakresie zarządzania szkołami wyższymi, a doświadczenia polskich i zagranicznych uczelni pokazują, że zastosowanie podejścia procesowego pozwala na skuteczną restrukturyzację, czyniąc szkoły wyższe bardziej przyjaznym miejscem do nauki, pracy i budowania relacji. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat organizacyjno-technicznych i kulturowych aspektów wdrażania podejścia procesowego, a podczas warsztatów dzielili się własnymi doświadczeniami i analizowali studia przypadków.

Seminarium zorganizowano we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, a wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele uczelni medycznych, technicznych oraz artystycznych z całej Polski.

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!