Aktualności

Sieć szpitali


 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przyłączając się do akcji informacyjnej prowadzonej przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zawiadamia, że w dniu
1 października 2017 r. wchodzą w życie przepisy nowej, niezwykle istotnej zarówno dla szpitali (świadczeniodawców), jak i pacjentów (świadczeniobiorców) regulacji prawnej – ustawy wprowadzającej tzw. „sieć szpitali” – system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

Ww ustawa wprowadza nowe rozwiązania, których celem jest:

–  usprawnienie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,

– zapewnienie pacjentom opieki kompleksowej poprzez zagwarantowanie dostępu do leczenia szpitalnego, specjalistycznych poradni przyszpitalnych oraz rehabilitacji – szpital w sieci odpowiedzialny będzie za koordynację leczenia pacjenta i zapewnienie poprawy jego stanu zdrowia;

– skrócenie kolejek w SOR i izbach przyjęć poprzez uruchomienie obok ww jednostek przychodni nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej,

W sieci znalazły się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. W województwie łódzkim w sieci szpitali znalazło się 36 placówek medycznych, które opiekują się pacjentami na podstawie kontraktu z ŁOW NFZ.

Wśród  placówek tych są, zakwalifikowane jako szpitale ogólnopolskie, szpitale kliniczne dla których Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest podmiotem tworzącym, tj.:

  • SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi (Łódź, ul. Pomorska 251),
  • SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi (Łódź,
    Kopcińskiego 22)
  • SP ZOZ USK im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów (Łódź, ul. Żeromskiego 113).

Wszystkim zainteresowanym, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat sieci szpitali proponujemy odwiedzenie strony internetowej http://siecszpitali.mz.gov.pl/

 

  • Opublikowano: 14 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP