Aktualności

SOS Świąteczna Paczka dla Zwierzaka


swiateczna-paczka2016-slajder

Rusza II edy­c­ja świątecznej zbiór­ki dla zwierząt z łódz­kich schro­nisk i fun­dacji. Zachę­camy wszys­t­kich Pra­cown­ików i Stu­den­tów do wspól­nego poma­gania.

Zbier­amy:
— kar­mę suchą i mokrą, makarony, ryż, kaszę
— przys­ma­ki dla psów i kotów
— koce, ręczni­ki
— mis­ki, pojem­ni­ki, gar­n­ki
— zabaw­ki

Punk­ty zbiór­ki:

- Stre­fa Obsłu­gi Stu­den­ta, pl. Hallera 1
— Orga­ni­za­c­je Stu­denck­ie, Rek­torat, ul. Koś­ciusz­ki 4
— Dom Stu­den­ta nr 2, ul. Rodzeńst­wa Fibaków 2
— Stre­fa Wiedzy i Innowacji, ul. Muszyńskiego 2, II piętro
— CDUM, ul. Pomors­ka 251, foy­er, parter

Pokażmy, że UMED potrafi poma­gać!

www.abk.umed.pl

Śledź akcję na www.facebook.com/umed.abk

Masz Pyta­nia? Dzwoń do koor­dy­na­torów akcji – Justyny Stańczyk — Tomaszewskiej, tel. 693–403-467, Anna Urba­ni­ak tel. 799–092-100.

 

 

  • Opublikowano: 19 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP