Aktualności

Spotkanie europejskich ekspertów, otwierające międzynarodowy Projekt Gatekeeper


 

W dniach 23-25 października 2019 odbyło się w Madrycie robocze spotkanie europejskich ekspertów, otwierające międzynarodowy Projekt Gatekeeper. Projekt ten jest jednym z flagowych przedsięwzięć europejskich, mających na celu wdrożenie na dużą skalę rozwiązań cyfrowych, a zwłaszcza sztucznej inteligencji, internetu rzeczy (IoT) i analizy Big Data, w obszarze zdrowia.

Projekt Gatekeeper, realizowany w ramach działań Programu Horyzont 2020, będzie trwał 42 miesiące (od października 2019 do marca 2023). Bierze w nim udział aż 43 instytucji z 13 europejskich krajów, aktywnych w obszarze zdrowia, badań medycznych oraz nowoczesnych technologii cyfrowych. Pośród partnerów projektu znalazły się instytucje, firmy I organizacje, znane ze swojej innowacyjności, m. in. Medtronic, Samsung, Hewlett Packard,  HL7 International Foundation, ECHAlliance, EIP on AHA. Jedynym uczestnikiem z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wśród realizatorów projektu jest zespół naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierunkiem  prof. Przemysława Kardasa, kierownika Zakładu Medycyny Rodzinnej UMED.

Bezpośrednim celem projektu Gatekeeper jest stworzenie otwartej, darmowej platform, która ma stać się arena wymiany doświadczeń i łączenia różnych pomysłów, technologii, potrzeb i procesów. Wszystkie one mają jeden wspólny cel: poprawić parametry zdrowotne starzejących się europejskich społeczeństw. Jednocześnie, Gatekeeper zamierza wprowadzić następną generację innowacji w zakresie opieki zdrowotnej, obejmującą spersonalizowane rozwiązania służące ocenie ryzyka zdrowotnego, oraz umożliwiające zastosowanie na możliwie najwcześniejszym etapie interwencji poprawiających skuteczność leczenia schorzeń przewlekłych.

Rezultaty projektu Gatekeeper obejmą innowacje, które bezpośrednio dotrą do ok. 40.000 europejskich seniorów. Na tym oddziaływanie projektu się jednak nie skończy, bowiem już teraz zainteresowanie wykorzystaniem jego wyników zgłaszają partnerzy z Singapuru, Hongkongu, i Tajwanu.

Polscy naukowcy mają w projekcie do wykonania ważne zadania. Pod kierunkiem prof. Kardasa, który jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych  i polipragmazji, zostanie stworzona i wprowadzona do użycia aplikacja zwiększająca świadomość seniorów w zakresie przestrzegania zaleceń terapeutycznych w bezobjawowych chorobach przewlekłych. Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mają także nadzieje na opracowanie rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia polipragmazji, która u osób starszych stanowi bardzo poważny problem. Dzięki Projektowi Gatekeeper ich dokonania będą dostępne dla każdego seniora, co ułatwi zarządzanie wielolekowością pacjentów.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: https://www.gatekeeper-project.eu/ oraz w mediach społecznościowych:

TWITTER: https://twitter.com/GATEKEEPER_EU
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/gatekeeper-project-1a7548195/

  • Opublikowano: 28 października 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!