Aktualności

  • Opublikowano: 3 grudnia 2018

Spotkanie misji WHO dotyczące roli pielęgniarek w koordynowanej opiece zdrowotnej


W dniach 21-23 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie misji WHO dotyczące roli pielęgniarek w koordynowanej opiece zdrowotnej (WHO mission: Optimizing the Role of Nurses in New Integrated Primary Care Pilot Programme). W spotkaniu udział wzięli eksperci WHO: Howard Catton (ICN), Chris Stockport (Wielka Brytania), Margrieta Langins (Kanada), Paloma Cuchí (Chile) oraz eksperci Polski:

Anna Koziel (World Bank), Katarzyna Wiktorzak (NFZ), Urszula Jaworska (Fundacja Urszuli Jaworskiej), Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach: Artur Prusaczyk, Paweł Żuk, Marika Guzek, a także przedstawiciele środowiska pielęgniarek, w tym NRPiP, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi reprezentowała dr Dorota Kilańska, specjalista ds. koordynowanej opieki w Dziale Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia UMed. Uczestnicy zapoznali się  m.in. z modelami opieki koordynowanej na świecie, zasadami współpracy interprofesjonalnej, już na poziomie kształcenia przeddyplomowego (nauczanie studentów różnych kierunków wspólnego przygotowywania planu kompleksowej opieki metodą „case study”), a także nowymi rolami pielęgniarek w koordynowanej opiece. Wykładowcy zwracali uwagę na rolę pielęgniarek w podstawowej opiece zdrowotnej, usprawnienie komunikacji z zastosowaniem elektronicznego rekordu pacjenta i wystandaryzowanych (EBM)  przewodników do opieki – wspierających dostarczanie opieki wysokiej jakości i niskiej kosztowo. Członkowie misji przeprowadzili także wywiady w ekspertami. Efektem będzie powstanie mapy drogowej dla wzmocnienia roli pielęgniarki w POZ w Polsce.

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!