Aktualności

Spotkanie naukowe z cyklu: „KARDIOLOGIA JEST SZTUKĄ”


Szanowni Państ­wo,
Drodzy Stu­den­ci,

Klini­ka Inten­sy­wnej Ter­apii Kar­di­o­log­icznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państ­wa na trze­cie spotkanie naukowe z cyk­lu: „KARDIOLOGIA JEST SZTUKĄ”, które odbędzie się w Muzeum Sztu­ki MS2 (Łódź, ul. Ogrodowa 19 – Man­u­fak­tu­ra) w sobotę, 19 listopa­da 2016r. o godzinie 9.00.

O impres­jach kar­di­o­log­icznych, warszta­cie kar­di­olo­ga, sztuce wyboru i sztuce leczenia pac­jen­tów wyma­ga­ją­cych trud­nych decyzji ter­apeu­ty­cznych mówić będą doświad­czeni klin­i­cyś­ci — kierown­i­cy klinik i zakładów, prowadzą­cy na co dzień chorych wyma­ga­ją­cych inten­sy­wnej ter­apii kar­di­o­log­icznej.

Serdecznie zaprasza­my,
Kierown­ik Klini­ki Inten­sy­wnej Ter­apii Kar­di­o­log­icznej UM w Łodzi wraz z zespołem

plakat_KJS_2016

  • Opublikowano: 13 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP