Aktualności

Spotkanie organizacyjne STN


Serdecznie zaprasza­my na spotkanie orga­ni­za­cyjne Stu­denck­iego Towarzyst­wa Naukowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi!

Spotkanie odbędzie się 26.10.2017 o godzinie 18.00 w CKD sala 01.11.

http://stn.umed.pl/aktualnosci/

  • Opublikowano: 20 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP