Aktualności

Spotkanie wyborcze Walnego Zgromadzenia Doktorantów


Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  informuje, że na spotkanie wyborcze Walnego Zgromadzenia Doktorantów, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 18:30 (I termin) oraz godz. 18:45 (II termin) w sali wykładowej nr 1.18 w CDUM kandydaturę złożyły:

 1. Na Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów:
  • Małgorzata Girek
  • Łukasz Śledziński
 2. Na członków do Komisji Rewizyjnej:
  • Maria Filip
  • Bartłomiej Helman
  • Joanna Lechańska-Helman
  • Beata Małachowska
  • Filip Pawliczak
 3. Na przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Farmaceutycznego:
  • Małgorzata Girek
  • Dagmara Szmajda

Na spotkanie wyborcze jako przedstawiciele Uczelnianej Komisji Wyborczej zostali wyznaczeni: lek. Wojciech Kuncman oraz prof. Edward Kowalczyk.

Kandydaci mogą przygotować 3 minutową prezentację swojej kandydatury, którą będą mogli przedstawić na spotkaniu wyborczym.

Przypominamy również, że czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Władz Samorządu Doktorantów przysługuje wszystkim doktorantom Uniwersytetu.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach na przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Farmaceutycznego przysługuje doktorantom tego wydziału.

Doktoranci zgłaszający się na zebranie wyborcze zobowiązani są do okazania ważnej legitymacji doktoranta.

Komunikat

 • Opublikowano: 19 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP