Aktualności

Spotkanie wyborcze Walnego Zgromadzenia Doktorantów


Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 18:30 (I termin) oraz godz. 18:45 (II termin) w sali wykładowej nr 1.18 w CDUM odbędzie się spotkanie wyborcze Walnego Zgromadzenia Doktorantów.

Spotkanie poświęcone będzie wyborom:

  1. Władz Samorządu Doktorantów:
    – członków do Rady Samorządu (Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza),
    – członków do Komisji Rewizyjnej;
  2. przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Farmaceutycznego (wybory uzupełniające).

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Władz Samorządu Doktorantów przysługuje wszystkim doktorantom Uniwersytetu.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach na przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Farmaceutycznego przysługuje doktorantom tego wydziału.

Zgłoszenia kandydatów na ww. funkcje należy składać bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UM w Łodzi (pokój 115 w budynku nr 2 na pl. Hallera 1), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2018 r. do godz. 15:30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel. kontaktowy: 601 370 510) lub na adres e-mail: karol.klosinski@umed.lodz.pl (wiadomość proszę zatytułować wybory 2018).

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata.

Doktoranci zgłaszający się na zebranie wyborcze zobowiązani są do okazania ważnej legitymacji doktoranta.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UM w Łodzi: Karol Kłosiński

  • Opublikowano: 15 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP