Aktualności

Sprawozdanie z IV studenckiej konferencji „Trudni pacjenci internistyczni – skuteczność i bezpieczeństwo polifarmakoterapii”


21 kwietnia 2018 roku w Centrum Kliniczno- Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się  IV konferencja „Trudni pacjenci internistyczni – skuteczność i bezpieczeństwo polifarmakoterapii”.

Konferencja została zorganizowana przez studentów ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi wraz z opiekunem Panią dr hab.n.med. Marleną Broncel oraz Panią dr n.med. Pauliną Gorzelak-Pabiś.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek oraz Dziekan Wydziału Wojskowo – Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Aule zachodnią wypełnili studenci, stażyści, doktoranci oraz wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Prodziekan do spraw Dydaktyki dr hab. n. med. Mariusz Stępień, prof. Waldemar Machała, prof. Dariusz Moczulski, prof. Edward Kowalczyk , dr Monika Możdżan, dr Agnieszka Bała, dr Iwona Marczyk, dr Beata Urzędowicz, dr Elżbieta Skowrońska – Jóźwiak, dr n. med. Maria Wiśniewska-Jarosińska, dr Mateusz Staciwa, dr Paulina Jackowska.

Wygłoszone zostały dwa wykłady: inauguracyjny Pani prof. Marleny Broncel pt. „Czy interna może być ciekawa?” oraz Pana prof. Waldemara Machały ,który opowiedział o analgezji.

Następnie studenci reprezentujący Studenckie Koła Naukowe zaprezentowali 18 ciekawych przypadków klinicznych. Studenci obecni na widowni, mogli odpowiadać  na przygotowane przez prelegentów pytania przy użyciu aplikacji do głosowania. Dzięki temu mogli aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu trudnej zagadki diagnostycznej danego pacjenta. Najlepiej odpowiadający studenci z widowni otrzymywali upominki, w postaci gadżetów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Walka o podium była bardzo wyrównana a poziom wystąpień wysoki. Wyjątkowo, według oceny jury aż 4 prace zdobyły pierwsze miejsce, uzyskując maksymalną możliwą liczbę punktów.

Miejsce I zajęli:
>- Marcin Sochal – „Ostry brzuch w praktyce lekarza internisty”  SKN przy Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego
Opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
Wojciech Piotrowski, Renata Pacuszka – „Tajemnice zakrzepicy żyły wrotnej” SKN przy Klinice Chorób Wew. i Farmakologii Klinicznej  ,Opiekun koła: dr hab.n.med.prof.nadzw. Marlena Broncel
Filip Dybowski -„Skuteczna i nowoczesna farmakoterapia w walce z cichym zabójcą.”   SKN przy Zakładzie Kardiologii Nieinwazyjnej, Opiekunowie: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek FESC, lek. Anna Chuda
Izabela Cieciora -„Od RZS do SM – czy znamy rolę TNF alfa w chorobach demielinizacyjnych OUN?” Studenckie Koło Naukowe Neurologii, Opiekun koła: dr n med Bartosz Bielecki

Miejsce II ze stratą jednego punktu zdobyli:
– Marta Lasota i Martyna Cieślińska -„ Bół brzucha. Postaw na nefrologa!”
SKN przy Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
Opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
– Justyna Sobolewska, Artur Nowak – ,,Podstępna choroba o wielu twarzach” SKN przy Klinice Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Opiekun koła: dr n. med. Maria Wiśniewska-Jarosińska

W tegorocznej edycji pojawiła się też nowość – nagroda publiczność.
Największą sympatię publiczności zdobyła – Ewa Wawrzyniak

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

  • Opublikowano: 10 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP