Aktualności

Sprawozdanie z Konferencji InSCI


W dniu 13 kwietnia 2018r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się Konferencja podsumowująca „Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego w ramach Międzynarodowego Badania Środowiskowego Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego InSCI)”. Krajowa część badania realizowana była w partnerstwie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jako Lidera, oraz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, w ramach projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W skład Polskiej Grupy Badawczej, pracującej pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jolanty Kujawy, kierownika Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zostali powołani uznani eksperci w zakresie rehabilitacji medycznej oraz aktywizacji społecznej osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (URK), reprezentujący uczelnie i ośrodki medyczne oraz stronę społeczną: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” w Konstancinie – Jeziornej, Centrum Rehabilitacji Zakonu Bonifratrów Piaski-Marysin k/Poznania, Górnośląskie Centrum Rehabilitacji REPTY oraz Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Projekt InSCI stanowi wyjątkowe przedsięwzięcie naukowo-badawcze, gdyż jest to pierwsze światowe środowiskowe badanie ankietowe osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (URK). Badanie umożliwiło dokonanie wieloaspektowej diagnozy ograniczeń i barier, jakich doświadczają osoby z URK, z uwzględnieniem wszystkich obszarów funkcjonowania oraz indywidualnych cech osobowych.

Konferencję podsumowującą Polskie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego zaszczycili swoją obecnością jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, Kanclerz UM w Łodzi dr Jacek Grabowski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi – prof. dr hab. n med. Małgorzata Wągrowska – Danilewicz oraz przedstawicielka zarządu PFRON Małgorzata Maciejewska. Prezydent Miasta Hannę Zdanowską reprezentowała Katarzyna Tręda – Pisera – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych. Jak zawsze uczestniczyła w tym wydarzeniu naukowym pani Dyrektor CSK UM w Łodzi – dr n. med. Monika Domarecka i zastępca dyrektora ds. medyczno – organizacyjnych dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński. Dziękujemy za życzliwą obecność, także Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów dr n med. Wiesławowi Chudzikowi oraz wielu innym znakomitym gościom.

Obrady, w których uczestniczyło blisko 180 osób odbyły się w Auli Zachodniej Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pan Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek powitał obecnych i podkreślił wyjątkowość projektu, w którym osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego brały udział w zaplanowaniu, i realizacji badań. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa – przewodnicząca Komitetu Sterującego Polskiej Grupy Badawczej, przedstawiając uzasadnienie podjęcia badań, osoby zaangażowane oraz stan realizacji projektu InSCI.

Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali dalszych wystąpień m. in. : przedstawicielek Głównego Ośrodka Badawczego –  Swiss Paraplegic Research in Switzerland, Christine Thyrian i Mirja Gross-Hemmi, mgr Roberta Jagodzińskiego, mgr Ewy Kochańskiej-Lechniak, dr. n med. Piotra Tederko, dr hab. n. o kult. fiz. prof. Tomasza Tasiemskiego oraz dr n. med. Katarzyny Hojan. Interesującym punktem Konferencji była dyskusja z udziałem zaproszonych gości.

 

  • Opublikowano: 4 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP