Aktualności

Strefa Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Uniwersytet Medyczny w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby środowiska akademickiego oraz zewnętrznych interesariuszy stworzył unikatową przestrzeń do tworzenia innowacyjnych projektów i budowania efektywnej współpracy – Strefę Wiedzy i Innowacji (Strefa WiN).

Dawny budynek uczelnianej biblioteki przeszedł gruntowny remont. Jego metamorfoza polegała nie tylko na rewitalizacji, ale przede wszystkim na nadaniu mu nowych funkcjonalności.

Obok funkcji bibliotecznych i archiwalnych w nowo powstałej strefie zlokalizowano Centrum Informacyjno-Biblioteczne, Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Inkubator Przedsiębiorczości. Z czasem rozszerzono jej działalność o Sekcję ds. Badań Klinicznych czy Dział Projektów Akceleracyjnych.

Utworzenie Strefy WiN umożliwiło osiągnięcie efektu synergii, wypracowania unikatowego modelu współpracy oraz integracji potencjałów strategicznych jednostek w obszarze B+R.

Efekty działań w niej prowadzonych przekładają się na świat nauki, technologie medyczne i środowisko.

W budynku mieszczą się pokoje do cichej nauki i sale konferencyjne, a także biuro konsorcjum EIT Health Innostars, działającego w obszarze aktywnego życia i zdrowego starzenia się, które realizuje zarówno projekty naukowe, edukacyjne i biznesowe z partnerami z całej Europy (m.in. Uniwersytetami w Oxford i Cambridge, firmami Roche, Sanofi, Philips, Siemens, P&G).

Na najwyższym piętrze znajdują się biura i pomieszczenia Inkubatora Przedsiębiorczości.

Strefa Wiedzy i Innowacji to miejsce na mapie Łodzi warte odwiedzania nie tylko ze względu na nowoczesną bibliotekę, ale także ze względu na swą otwartość na podejmowanie współpracy.

  • Opublikowano: 26 listopada 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!