Aktualności

Studenci UM w Łodzi laureatami stypendiów Marszałka Województwa Łódzkiego


Miło nam poin­for­mować, że w wśród tegorocznych lau­re­atów stype­ndiów Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego znalazło się sześ­ciu stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi:

Paula Zdanow­icz (stype­ndi­um II stop­nia w kwocie 5 000 zł)  — V rok, Wydzi­ał Lekars­ki

Aga­ta Gabryel­s­ka (stype­ndi­um II stop­nia w kwocie 5 000 zł) – IV rok, Wydzi­ał Lekars­ki

Alek­san­dra Likońs­ka (stype­ndi­um III stop­nia w kwocie 3 500 zł) – V rok, Wydzi­ał Lekars­ki

Anna Puła (stype­ndi­um III stop­nia w kwocie 3 000 zł) – IV rok, Wydzi­ał Lekars­ki

Mateusz Marynows­ki (stype­ndi­um III stop­nia w kwocie 3 000 zł) – V rok, Wydzi­ał Lekars­ki

Łukasz Mateu­si­ak (stype­ndi­um III stop­nia w kwocie 3 000 zł) – V rok, Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego już po raz jede­nasty nagrodz­ił uczniów i stu­den­tów z regionu łódzkiego za znaczące osiąg­nię­cia na polu nau­ki przyz­na­jąc im jed­no­ra­zowe stype­n­dia naukowe. W tegorocznej edy­cji wpłynęły 104 wnios­ki o stype­n­dia. 19 czer­w­ca 2017 r. w Fil­har­monii Łódzkiej im. Artu­ra Rubin­steina odbyła się uroczys­tość wręczenia listów grat­u­la­cyjnych stype­ndys­tom.

  • Opublikowano: 21 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP