Aktualności

Studenci UM w Łodzi laureatami stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego


Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz dziesiąty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za wybitne osiągnięcia naukowe, przyznając im jednorazowe stypendia. W bieżącej edycji zgłoszono 107 wniosków.

Wśród laureatów tradycyjnie znaleźli się studenci naszej uczelni. Nagrodzeni zostali:

  • Wojciech Kuczyński (stypendium II stopnia) – student VI roku Wydziału Lekarskiego; realizował wiele projektów naukowych, prace zostały zaprezentowane i nagrodzone na międzynarodowych konferencjach. Laureat grantów naukowych, autor licznych publikacji naukowych. Założyciel oraz przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego, od roku 2014 objęty Indywidualnym Tokiem Studiów dla najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Medycznego. Aktywny członek Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Doświadczenie zdobywał w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie, studiując i odbywając praktyki m.in. na Uniwersytecie Medycznym w Pavii. Planuje dalszą realizację projektów naukowych oraz rozpoczęcie studiów doktoranckich;
  • Hubert Zatorski (stypendium II stopnia) – student VI roku Wydziału Lekarskiego; na swoim koncie ma liczne osiągnięcia w dziedzinie gastroenterologii i farmakologii klinicznej, w tym liczne publikacje naukowe w renomowanych czasopismach międzynarodowych i komunikaty na międzynarodowych konferencjach. Prowadzi własne badania naukowe na mysich modelach chorób układu pokarmowego, jest wykonawcą trzech międzynarodowych projektów naukowych. Odbywa studia w trybie Indywidualnego Toku Studiów, laureat IV edycji programu Diamentowy Grant. Od 2013 prowadzi aktywną działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Farmakologów. Zamierza rozpocząć studia doktoranckie oraz pracować jako lekarz w specjalizacji chorób wewnętrznych i gastroenterologii;
  • Artur Fabijan (stypendium II stopnia) – student III roku studiów na Wydziale Wojskowo-Lekarskim; bierze czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach, warsztatach i projektach naukowo-badawczych, ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych. Aktywna działalność w studenckich kołach naukowych, członek zespołu badawczego przy Zakładzie Biochemii Lekarskiej. Zamierza kontynuować prace badawcze z zakresu alergologii i biologii molekularnej. Planuje podjęcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz pracę kliniczną związaną z chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną;
  • Agata Jarmuż (stypendium III stopnia) – studentka IV roku Wydziału Lekarskiego; w swoich badaniach naukowych koncentruje się na roli receptorów w przebiegu i leczeniu chorób czynnościowych przewodu pokarmowego, autorka licznych artykułów naukowych. Bierze czynny udział w różnych projektach badawczych, realizuje Indywidualny Tok Studiów. Przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, koordynator wielu cyklicznych projektów i konferencji naukowych. Po studiach chciałaby połączyć pracę naukową z pracą lekarza w specjalizacji gastroenterologii dziecięcej;
  • Mateusz Kostecki (stypendium III stopnia) – student VI roku Wydziału Lekarskiego; bierze czynny udział w licznych szkoleniach, konferencjach międzynarodowych i projektach badawczych, realizuje Indywidualny Tok Studiów. Prace badawcze dotyczą chorób śródmiąższowych płuc, w szczególności sarkoidozy. Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc. W ramach programu Erasmus odbył praktyki i staże w szpitalach w Londynie i Antwerpii. Planuje otwarcie przewodu doktorskiego oraz kontynuowanie kształcenia jako lekarz pulmonolog lub radiolog.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Źródło zdjęć: http://lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/marsza%C5%82kowskie-stypendia-naukowe-i-artystyczne

 

  • Opublikowano: 9 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP