Aktualności

Student Basket Night


Już wkrótce odbędzie się pier­wsza impreza orga­ni­zowana przez KU AZS UŁ w tym roku aka­demickim! Pamię­tamy, że ostat­ni noc­ny turniej bard­zo Wam się podobał więc tym razem zaprasza­my na noc­ne granie w kosza wszys­t­kich stu­den­tów z wojew­ództ­wa łódzkiego!

Stu­dent Bas­ket Night o Puchar Rek­to­ra ds. Stu­denc­kich odbędzie się w piątek 20.10.2017r. Start o 20:30, biuro zawodów otwarte od 19:30! Dla posi­adaczy kar­ty ISIC-AZS wstęp na wydarze­nie jest za DARMO! Oso­by, które nie posi­ada­ją kar­ty również mogą dołączyć do zabawy za sym­bol­iczne 15zł.

Przewidziana świet­na zabawa, ogrom emocji, KONKURSY dla każdego!

ZAPISY NA WYDARZENIE!
Zgłoszenia indy­wid­u­alne oraz całych drużyn (5 osób gra­ją­cych + 5 rez­er­wowych) prosimy wysyłać na maila turnieje.azs@gmail.com do 18.10.2017r.

  • Opublikowano: 10 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP