Aktualności

Studia doktoranckie dla menedżerów ochrony zdrowia – INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020


18 października 2019 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, realizowanych w ramach Projektu InterDoktorMen – „Budowanie nowej jakości i efektywnościkształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Była to doskonała okazja do spotkania trzydziestu doktorantów, ich opiekunów oraz zaproszonych gości.

Uroczystość poprowadził dr Artur Kwasek, który powitał przybyłych gości ze szczególnym uwzględnieniem Ministra Jarosława Pinkasa, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Minister Pinkas wygłosił inspirujący wykład inauguracyjny pt. „Przeciwdziałanie zakażeniom szpitalnym, rola menedżera opieki zdrowotnej – lekarz, pielęgniarka, mikrobiolog”. Wykład doskonale wpisał się w zainteresowania naukowe doktorantów i kadry naukowej projektu. Problematyka zakażeń szpitalnych dotyczy kilku przygotowywanych rozpraw doktorskich, wielu publikacji i referatów. Obok problematyki zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych stanowi główną specjalność Zakładu Zarządzania i Logistyki w Ochronie Zdrowia – jednostki koordynującej realizację projektu.

Podczas wydarzenia głos zabrał również przedstawiciel doktorantów p. Michał Dudek.

Po zakończeniu części oficjalnej, odbyła się część artystyczna.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie gościom, a studentom życzymy wielu sukcesów w nowym roku akademickim.

Więcej informacji: http://doktoranckiestudia.pl/

 

  • Opublikowano: 28 października 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!