Aktualności

Stypendia Miasta Łodzi i Młodzi w Łodzi wręczone


19 listopada w Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej odbyła się uroczystość wręczenia symbolicznych czeków stypendialnych Stypendystom programu Młodzi w Łodzi.

Wśród stypendystów znalazła się nasza studentka Pani Ilka Lech z kierunku Elektroradiologia Wydziału Nauk o Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego. Nagrodę, w imieniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  wręczył Laureatce prof. Radzisław Kordek – Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich.

W drugiej części uroczystości zostały wręczone listy gratulacyjne Stypendystom Miasta Łodzi.

Stypendia Miasta Łodzi są dedykowane wybitnym doktorantom ze szczególnymi osiągnięciami naukowymi oraz laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych podejmującym studia w Łodzi.

W ramach V edycji miejskiego programu stypendialnego o możliwość otrzymania stypendium aplikowało 108 osób, w tym 89 doktorantów.

Po zapoznaniu się z wszystkimi aplikacjami Komisja Stypendialna przyznała Stypendia Naukowe Miasta Łodzi 23 osobom.

Wśród wyróżnionych znalazło się 9 przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

 

Pan Adam Jałoszyński 
–  student I roku kierunku „Lekarskiego” na Uniwersytecie Medycznym
–  laureat XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej

Pani Agata Ogłoza
–  studentka I roku kierunku „Lekarskiego” na Uniwersytecie Medycznym
–  finalistka XLIV Olimpiady Biologicznej
–  finalistka XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Pani Dominika Miszewska
–  studentka I roku studiów na kierunku „Lekarskim” na Uniwersytecie Medycznym
–  finalistka II Olimpiady Języka Hiszpańskiego
–  laureatka III Olimpiady Języka Hiszpańskiego

DOKTORANCI

Pan Marcin Włodarczyk 
–   doktorant I roku „Medycyny/farmacji” na Uniwersytecie Medycznym
–   planowany temat pracy: „Rola transportera fruktozy GLUT5 w rozwoju i progresji raka jelita grubego”
–   opiekun naukowy: dr hab. n. med. Jakub Fichna

Pani Aleksandra Sobolewska-Włodarczyk 
–  doktorantka I roku „Medycyny/ Farmacji” na Uniwersytecie Medycznym 
–  planowany temat pracy: „Związek zaburzeń cyklu dobowego z przebiegiem nieswoistych chorób zapalnych jelit”
–  opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj

Pan Marcin Braun
–  doktorant I roku „Medycyny” na Uniwersytecie Medycznym 
–  planowany temat pracy: „Rola prognostyczna aberracji powtórzeniowych i metylacji w obrębie regionu chromosomalnego 9p21 u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną”
–  opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Pan Dawid Miśkowiec
–  doktorant I roku „Medycyny” na Uniwersytecie Medycznym
–  planowany temat pracy: „Ocena wartości diagnostycznej i prognostycznej wybranych wolnych krążących mikroRNA w grupie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST”
–  opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

Pani Beata Małachowska
–  doktorantka I roku „Medycyny” na Uniwersytecie Medycznym
–  planowany temat pracy: „Profilowanie metabolomiczne ostrych powikłań cukrzycy typu 1 u dzieci”
–  opiekun naukowy: dr hab. n. med. Wojciech Fendler

Pan Bartłomiej Tomasik
–  doktorant I roku „Medycyny” na Uniwersytecie Medycznym
–  planowany temat pracy: „Analiza związku zmienności w genie NBN z przebiegiem klinicznym dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL)”
–  opiekun naukowy: dr hab. n. med. Wojciech Fendler

Serdecznie gratulujemy!

Zródło: http://mlodziwlodzi.pl/stypendia-miasta-lodzi-i-mlodzi-w-lodzi-wreczone-zobacz-galerie-2/

  • Opublikowano: 20 listopada 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP