Aktualności

STYPENDIA NAUKOWE MIASTA ŁODZI 2016/2017


600x285_Stypendia_naukowe_Miasta_Lodzi

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 1 października 2016 r. rozpoczął się również nabór wniosków do VI edycji Programu stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z tereny Miasta Łodzi.

Studenci I roku studiów stacjonarnych wybranych 55 kierunków łódzkich uczelni, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, oraz doktoranci podejmujący badania w kluczowych dla rozwoju miasta obszarach mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi.

Głównym celem uruchomienia miejskiego programu stypendialnego jest stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu studiów na kierunkach istotnych dla rozwoju Łodzi, a także przyciąganie do Łodzi zdolnej, ambitnej młodzieży, również spoza regionu.

Korzystający z programu Stypendyści to wybitnie uzdolnieni młodzi ludzie, którzy legitymują się nie tylko wysoką średnią ocen, ale także dużą aktywnością w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia poza uczelnią oraz rozwijania swoich pasji, w wielu przypadkach wyróżnieni Stypendyści zdobyli więcej niż jeden tytuł w różnych olimpiadach, mają na swoim koncie liczne publikacje oraz ściśle współpracują z biznesem.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w VI edycji programu stypendialnego oraz nowe formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie młodziwlodzi.pl (zakładka Inicjatywy > Stypendia Miasta Łodzi): https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/ 

Nabór aplikacji trwa do 30 października br.! Bliższych informacji o Stypendiach Naukowych Miasta Łodzi udziela:

Odział Współpracy z Uczelniami Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Uczelniami, Departament Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, tel. (042) 638-58-19, e-mail: m.paluch@uml.lodz.pl.

wykaz kierunków priorytetowych/dyscyplin naukowych uprawniających do wystąpienia o stypendium naukowe miasta Łodzi: załącznik.

  • Opublikowano: 7 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP