Aktualności

Stypendia Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta


Szanowni Państ­wo,

Pol­sko Amerykańs­ka Komis­ja Ful­brigh­ta ogłasza możli­wość ubie­ga­nia się następu­jące stype­n­dia:

  1. Pol­sko-Amerykańs­ka Komis­ja Ful­brigh­ta @FulbrightPolska zaprasza ambit­nych dok­toran­tów zain­tere­sowanych wyjaz­dem badaw­czym do USA do aplikowa­nia o stype­ndi­um Ful­bright Junior Award 2019–20. Nabór wniosków trwa do 15 maja. https://goo.gl/RHHV1j
  2. Pol­sko-Amerykańs­ka Komis­ja Ful­brigh­ta @FulbrightPolska zaprasza pra­cown­ików naukowych zain­tere­sowanych wyjaz­dem badaw­czym do USA do aplikowa­nia o stype­ndi­um Ful­bright Senior Award 2019–20. Nabór wniosków trwa do 30 maja.https://goo.gl/XGQva4

Dok­toran­ci, pro­gram Junior Research Award:  https://www.facebook.com/events/331341840687384

Pra­cown­i­cy naukowi, pro­gram Ful­bright Senior Award: https://www.facebook.com/events/153824758525246

  • Opublikowano: 7 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP