Aktualności

Stypendium Prix Galien Polska dla młodego naukowca w dziedzinie medycyny i farmacji oraz stypendium Ambasady Francji za badania z zastosowaniami terapeutycznymi


Do 22 czerwca 2018 r. badacze w wieku do 25 lat mogą starać się o stypendium Prix Galien Polska dla młodego naukowca wykazującego się dorobkiem naukowym. Do zdobycia jest 10 000 zł., a laureat zostanie ogłoszony podczas gali finałowej konkursu Prix Galien Polska 2018.

Stypendium Prix Galien Polska nagradza osoby prowadzące oryginalne i innowacyjne badania w dziedzinie medycyny, farmacji, biotechnologii lub technologii wspomagającej medycynę. Pozwala ono na dofinansowanie dalszej działalności badawczej i edukacyjnej, zachęcając tym samym do kontynuowania kariery w nauce.

Laureat zostanie wybrany przez członków kapituły konkursu Prix Galien Polska: 13 wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska medycznego i farmaceutycznego, pracujących pod przewodnictwem prof. Cezarego Szczylika. Aplikacje można składać za pomocą platformy online do 22 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje o stypendium oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie https://prixgalien.pl/stypendium/. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2018 r. podczas uroczystej ceremonii finałowej w Warszawie.

Do tej pory laureatami stypendium zostały 3 młode badaczki: Joanna Jurek, Magda Barańska oraz Joanna Stachura. Wspieranie początkujących badaczy, a tym samym polskiej nauki, jest jedną z misji Prix Galien Polska, czyniąc jednocześnie polską edycję konkursu wyjątkową na tle wszystkich 15 krajów, w których jest przyznawana nagroda Galena.

Stypendium przyznawane są w ramach konkursu Prix Galien Polska krajowej edycji prestiżowego międzynarodowego konkursu Prix Galien nagradzającego i promującego innowacje w dziedzinie medycyny, farmacji oraz technologii ułatwiających diagnostykę i leczenie. W piątej edycji konkursu medal przyznany zostanie w sześciu kategoriach: innowacyjnym produktom leczniczym, wyrobom medycznym, odkryciom naukowym, rozwiązaniom z zakresu e-zdrowia oraz wpływającym na zmianę świadomości społeczeństwa kampaniom społecznym o tematyce zdrowotnej.

Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Innowacji w Farmacji i Medycynie, a patronatem honorowym objęły go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ambasada Francji oraz Ambasada Luksemburga w Polsce.

  • Opublikowano: 8 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP