Aktualności

Sukces SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych…


Sukces Stu­denck­iego Koła Naukowego  przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych

i Far­makologii Klin­icznej na Kon­fer­encji Naukowo-Szkole­niowej dla Stu­den­tów  i Młodych Lekarzy Juvenes Pro Med­i­c­i­na,

Mikołaj Szer­ment stu­dent 6 roku Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego, członek SKN przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej, pod opieką dr.hab.n.med Mar­leny Bron­cel i lek. med Pauliny Gorze­lak-Pabiś,

zajął pier­wsze miejsce w  sesji nauk pod­sta­wowych za pracę pod tytułem:

The impact of high-fat meal on bar­ri­er func­tions and inflam­ma­to­ry sta­tus of human vas­cu­lar endothe­lial cells”

Serdecznie grat­u­lu­je­my !!!

  • Opublikowano: 24 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP