Aktualności

Sukcesy uniwersyteckich szpitali klinicznych


W konkursie nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 ogłoszonym w ramach Działania 9.2 POIiŚ w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:
– na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego, – na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, – w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych: na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego, na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego – wnioski o dofinansowanie uwzględniające
w zakresie projektu oddziały o charakterze zabiegowym i oddziały o charakterze zachowawczym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  z projektem:

„Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”
zajął 16 miejsce na liście rankingowej.

Całkowity koszt projektu wynosi 27 809 434,54 zł, wartość przyznanego dofinansowania
odpowiada kwocie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wynosi 23 638 019,35 zł, co stanowi 85% wartości projektu.

 

W konkursie nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 w ramach Działania 9.2 POIiŚ w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych: – na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego, – na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, – w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego, na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego – wnioski o dofinansowanie uwzględniające w zakresie projektu oddziały o charakterze zabiegowym albo uwzględniające w zakresie projektu oddziały o charakterze zachowawczym –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1
im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z projektem:

„Zakup wyposażenia do diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego dla USK nr 1
im. N. Barlickiego w Łodzi jako ponadregionalnego wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego”
zajął 8 miejsce na zbiorczej liście projektów wybranych do dofinansowania.

Całkowity koszt projektu wynosi 10 715 338,71 zł, wartość przyznanego dofinansowania odpowiada kwocie projektu, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
9 108 037,90 zł (85% wartości projektu/dofinansowania).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
z projektem:

„Ponadregionalne Centrum Zabiegowe – rozwój klinik zabiegowych ortopedii, artroskopii, chirurgii ręki, neurochirurgii, chirurgii klatki piersiowej) w USK im. WAM-CSW w Łodzi”
zajął 10 miejsce na zbiorczej liście projektów wybranych do dofinansowania

Całkowity koszt projektu wynosi 29 999 007,51 zł, wartość przyznanego dofinansowania 29 472 215,73 zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 25 051 383,37 zł (85% wartości dofinansowania).

 

  • Opublikowano: 22 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP