Aktualności

Światowy Dzień walki z AIDS


Szanowni Państ­wo,

Członkowie Młodej Far­ma­cji Łódź i Łódzkiego Towarzyst­wa Stu­den­tów Medy­cyny Lab­o­ra­to­ryjnej ŁTSML zaprasza­ją na Świa­towy Dzień wal­ki z AIDS, który odbędzie się 1.12.2015r. na Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym (Muszyńskiego 1).

Od godziny 10.00 do 18.00 zaprasza­my Państ­wa na stoisko Młodej Far­ma­cji, nato­mi­ast o godzinie 18.00, w sali 4B rozpoczną się wykłady poświę­cone tem­atyce HIV/AIDS.

Prowad­zone będą przez prele­gen­tów z trzech różnych środowisk, a naszym wyjątkowym goś­ciem będzie dr hab. n. med. Elż­bi­eta Jabłonows­ka Kierown­ik Porad­ni Naby­tych Zaburzeń Odpornoś­ci przy Szpi­talu im. Bie­gańskiego w Łodzi.

Na koniec wykładów odbędzie się konkurs wiedzy,  dla zwycięzców przewidziane są liczne nagrody.

Więcej szczegółów na stron­ie:
https://www.facebook.com/events/1839005396325810/

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału.

  • Opublikowano: 24 listopada 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP